Handelsbetingelser

Nedenstående regler og retningslinjer er gældende for køb af billetter på shop.vesterhavsrock.dk

Aftaleindgåelsen
Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når VesterhavsRock har registreret og modtaget betaling.

Forinden du afgiver en ordre, vil du få oplyst størrelsen af dit samlede køb. Kreditkortgebyr(er) vil blive lagt til ordren i betalingsvinduet og fremgå i kvitteringsmail efter ordrens gennemførsel.

De anførte beløb er inklusive alle skatter og afgifter.

Levering
Ved køb af billetter hos shop.vesterhavsrock.dk sker levering af billetterne ved mulighed for download umiddelbart efter køb og ved vedhæftning af PDF til kvitteringsmailen, der sendes til den emailadresse, der oplyses ved købet.

Den printede billet, fungerer som en unik billet og bevis for købet. Billetten forevises ved indgangen til det arrangement hvortil billetten gælder.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt på shop.vesterhavsrock.dk overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Betaling
Det er muligt at anvende betalingsformerne Dankort, JCB, VISA, Mastercard, Maestro og VISA Electron.

OBS: Det er ikke muligt at betale via bankoverførsel – kun via de ovenfor nævnte kort.

Billetgebyr

Alle billetpriser på shop.vesterhavsrock.dk er eksklusiv ekspeditionsgebyr. Der pålægges således billetgebyr på samtlige billetter, hvilket fremgår tydeligt både ved bestilling og betaling af billetter.

Billetten
Billetten med den på billetten påtrykte stregkode er dit adgangstegn til det arrangement hvortil du har købt billet. Billetten er kun gyldig såfremt stregkoden er aktiveret. Det vil sige at billetter, er er annulleret pga. bortkomst mv. ikke er gyldige adgangstegn. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres, eller på anden måde forsøges anvendt flere gange.

Bortkomst
Shop.vesterhavsrock.dk unikke billetsystem betyder, at shop.vesterhavsrock.dk kan udstede en ny billet til dig, hvis billetten bliver væk inden arrangementet. Det kræver blot, at du retter henvendelse til shop.vesterhavsrock.dk på billet@vesterhavsrock.dk senest 3 dage før arrangementets afholdelse. For at få udstedt en ny billet skal du oplyse ordrenummer, e-mail, navn og adresse. Den bortkomne billet annulleres straks, og der sendes en ny billet via mail som du selv printer. Gebyret for denne ydelse er 25 kr. Såfremt henvendelse til shop.vesterhavsrock.dk sker senere end 3 hverdage før arrangementet kan shop.vesterhavsrock.dk ikke garantere at de kan nå at ekspedere en ny billet. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte VesterhavsRock, der på konkret grundlag vil afgøre, om der kan udstedes en erstatningsbillet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra shop.vesterhavsrock.dk, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

Er der noget, du er utilfreds med i forbindelse med dit køb af billetter, skal du derfor straks kontakte shop.vesterhavsrock.dk på billet@vesterhavsrock.dk

I forbindelse med forbrugerklager vedr. vare- og serviceindkøb henvises i øvrigt til ODRs digitale platform.

Refundering
Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Opkrævet billetgebyr refunderes ikke.

Der henvises endvidere til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" hvoraf det fremgår, at køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.

Aflysning
Aflysning dækker kun over at arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, af datoen, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. anses således ikke som aflysning.

I tilfælde af aflysning er det op til VesterhavsRock at yde eventuel refundering, og i sådanne tilfælde vil billetter dog som udgangspunkt altid blive refunderet til billetkøber.

Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

Forbehold
Der tages forbehold for fejl i de listede priser og for udsolgte arrangementer. VesterhavsRock er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. Ansvaret er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte billetgebyr.

Persondatapolitik
Vi behandler naturligvis alle dine oplysninger fortroligt, og udleverer ikke din e-mailadresse, kreditkortoplysninger, telefonnummer eller andre oplysninger om dig til tredjemand.

Tryk- og skivefejl
Vi tager forbehold for ”tryk”- og skrivefejl på vores webshop shop.vesterhavsrock.dk.

Force Majeure
Shop.vesterhavsrock.dk fraskriver sig ethvert ansvar som følge af udefrakommende omstændigheder for hvilke VesterhavsRock ikke har rådighed over (force majeure).

Sådanne omstændigheder kan bl.a., men ikke kun, være krig, naturkatastrofer, ændret lovgivning, brand samt anden uforudset skade på varelager, myndighedsrestriktioner, herunder importrestriktioner, eller salgsforbud.

Værneting
Dansk ret finder anvendelse på enhver tvist vedrørende køb på shop.vesterhavsrock.dk, og idet byretten i Hjørring skal anses som rette værneting.

 

SUPPORT:
VesterhavsRock
Skråvejen 67
9690 Fjerritslev
Cvr. 10074908
billet@vesterhavsrock.dk